Groep 1-2

Welkom!

Dit schooljaar werken we in onze leeromgeving met drie kleutergroepen. In iedere stamgroep zitten kleuters van groep 1 en 2 bij elkaar. In onze groepen is een vaste en duidelijke structuur zichtbaar.
In de ochtend starten we in de kring met de eigen stamgroep. In de kring is er een gevarieerd aanbod van o.a. reken- en taalactiviteiten, muziek, drama en spel. Ook het ontwikkelen van vaardigheden m.b.t de sociale- en emotionele ontwikkeling komen dagelijks aan bod. Er is een afwisseling van inspannende en ontspannende activiteiten.
Tijdens de werkles, werken alle drie de kleutergroepen samen met de leerkrachten in de middenruimte. Op deze centrale plek leren de kinderen van en met elkaar. Er is er volop ruimte om met elkaar te spelen in verschillende hoeken en werkplekken. De leerkrachten kijken met meer ogen naar het kind en kunnen de kinderen op deze manier optimaal begeleiden. Het biedt ook mogelijkheid om in een kleine kring te werken aan instructie, herhaling of verrijking.
De leerlingen mogen zelf een keuze maken voor een hoek of een materiaal. De leerkrachten volgen de keuzes die een leerling maakt en stimuleren om ook een aantal vastgestelde werkjes te maken. Deze 'werkjes van de week' maken de leerlingen op een zelfgekozen moment. Zelfvertrouwen, zich veilig voelen, en plezier in leren staat daarbij voorop.
Nadat we samen hebben opgeruimd is er in de eigen groep een pauze met een gezond tussendoortje. Dit is een moment van reflectie, gezelligheid en samenzijn.
Op de woensdagochtend komt er een vakdocent voor de gymles. De gymles is afwisselend binnen en buiten. De overige ochtenden spelen alle drie de kleutergroepen samen drie kwartier buiten. Tijdens het buitenspel ontwikkelen leerlingen o.a. hun motorische vaardigheden en leren ze omgaan met beurtgedrag.
Na het buitenspel is er nog een korte kringactiviteit waarna we samen lunchen in de middenruimte.
Het middagprogramma is een verkorte versie van het ochtendprogramma.
Er wordt elke dag voorgelezen en er is veel aandacht voor prentenboeken. We stimuleren leesbeleving en werken structureel aan woordenschat. Voorlezen, samen lezen en zelf lezen is hartstikke leuk en is belangrijk voor de verdere leesontwikkeling.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen onderzoekend bezig zijn en zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op een manier die bij hen past. Wij dagen leerlingen uit door het creëren van een boeiende en inspirerende leeromgeving met samenhang tussen alle activiteiten.
In de groepen 1-2 werken we aan zes Jeelo-projecten per schooljaar. Dit zijn onze kapstokken waaraan wij alle activiteiten koppelen. Waar mogelijk proberen we het leven van alle dag in de klas te halen of gaan we er op uit!  Ouders worden van harte uitgenodigd om daar een bijdrage aan te leveren.

U als ouders kunt de ontwikkeling van uw kind volgen door in te loggen in Jeelo. De leerkrachten noteren hier observatiegegevens en uploaden regelmatig foto's van uw kind. Ook de ontwikkellijnen van uw kind zijn zichtbaar in dit digitale portfolio.
Naast het digitale portfolio krijgt uw kind drie à vier keer per jaar een papieren portfolio mee met tekeningen en knutselopdrachten.

De groepsleerkrachten van groep 1-2 verzorgen met veel enthousiasme en passie kwalitatief hoog onderwijs. Ze zijn opgeleid als jonge kind specialis of gedragsspecialist. Ze volgen en bespreken regelmatig samen met u de ontwikkeling van uw kind.
Nieuwsgierig geworden? Maak gerust een afspraak om een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom.Sfeerimpressie:

Zoeken