Groep 7/8

Welkom!

Wij werken in 2 stamgroepen: groep 7 en groep 8. De leerlingen werken een groot gedeelte van de dag in hun eigen stamgroep .Tijdens de verwerkingsmomenten krijgen de leerlingen de mogelijkheid om in een andere ruimte de les te verwerken, zoals een stiltelokaal waar de leerlingen in volledige stilte kunnen werken als zij hier behoefte aan hebben. Tijdens de verwerking van de lessen heeft de leerkracht de mogelijkheid om een groep leerlingen extra instructie te geven.

Tijdens Jeelo, Engels en LIST werken we groep doorbrekend . Op deze manier leren de kinderen van elkaar en komen ze met alle andere leerlingen in contact. Wij kijken met meer ogen naar het kind en kunnen de kinderen op deze manier optimaal begeleiden.

We maken gebruik van een aantal digitale middelen in onze school. Snappet en Jeelo zijn hierin van groot belang. We werken met Snappet voor het vak rekenen. Snappet is een adaptief, digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet ondersteunt ons in het behalen van goede leerresultaten, meer tijdwinst, beter inzicht en overzicht in de klas. De leerlingen zijn in staat om hun eigen leerweg te volgen en zijn eigenaar van hun leren. Wij, de leerkrachten, begeleiden de kinderen persoonlijk en dagen ze uit.

In de middagen werken we met Jeelo. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, leefstijl, EHBO, verkeer, tekenen, handvaardigheid komen geïntegreerd aan de orde. Ook is er extra aandacht voor taal en rekenen.

Elk project duurt ongeveer 6 weken. In die 6 weken werken alle groepen tegelijk aan het project. De leerlingen werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een projectresultaat volgens vooraf gestelde eisen. Wij, de leerkrachten, volgen het proces nauwlettend en hebben een coachende rol. Wij betrekken organisaties uit de omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van een goed projectresultaat. Jeelo biedt een eigen, digitale leeromgeving. Leerlingen krijgen hun eigen inlogcode en kunnen op elke plek werken, ook thuis. Leerlingen zijn door de aansprekende thema's en het actieve leren meer betrokken bij het onderwijs.

Er wordt elke dag gelezen volgens de LIST methode. We besteden veel aandacht aan de leesmotivatie, leesbeleving en woordenschat. Voorlezen, samen lezen en zelf lezen is leuk en is belangrijk voor de verdere leesontwikkeling.

 

Zoeken