Continurooster/schooltijden

Wij werken op de Firtel sinds schooljaar 2021-2022 met een continurooster.

Groep 1 en 2:

Maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. 

Woensdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag hebben de kleuters vrij.  

Alle leerlingen blijven over en eten samen met de leerkracht en leidsters van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op school.

Groep 3 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. 

Woensdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

Op woensdagmiddag hebben de leerlingen vrij.

Alle leerlingen blijven over en eten samen met de leerkracht en leidsters van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op school. 

 

Zoeken