STUDIEDAGEN EN MIDDAGEN BS DE FIRTEL SCHOOLJAAR 2020-2021  

Gedurende schooljaar 2020-2021 zijn er weer een aantal studiedagen en studiemiddagen gepland. Tijdens deze (mid)dagen zijn alle kinderen vrij. 

Neem onderstaande data a.u.b. op in uw eigen agenda. Gedurende de studiemomenten is de BSO van Humankind geopend.  

Al deze data zijn ook opgenomen in ouderportaal.  

Vrijdag 4 september 2020 

Studiedag 

Vrijdag 9 oktober 2020 

Studiedag  

Woensdag 14 oktober 2020 

Studieochtend leerkrachten gr 1 t/m 4 (kinderen gr 1 t/m 4 vrij) 

Dinsdag 24 november 2020 

Studiemiddag 

Maandag 7 december 2020 

Studiedag 

Donderdag 28 januari 2021 

Studiedag 

Donderdag 25 maart 2021 

Studiemiddag  

Dinsdag 6 april 2021 

Studiedag 

Maandag 17 mei 2021 

Studiemiddag 

Maandag 14 juni 2021 

Studiedag  

 

 

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN  

Mogelijk ten overvloede, de data zijn immers al eerder bekend gemaakt in een nieuwsbrief, toch voor de volledigheid ook bij dit overzicht nogmaals toegevoegd. 

Maandag 14 september 2020 

Stramproy Kermis 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Herfstvakantie 

Vrijdag 19 december 2020 

Groep 1 t/m 8 's middags vanaf 12.00 uur vrij 

Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 2021 

Carnavalsvakantie 

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

Meivakantie 

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Hemelvaart 

Maandag 24 mei 2021 

Pinksteren 

Vrijdag 11 juni 2021 

MeerderWeertdag 

Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 

Zomervakantie 

 

 

 

 

Zoeken