Internetprotocol

Voor het gebruik van internet gelden de volgende regels:

1.         Altijd inloggen met je eigen gebruikersnaam en
            wachtwoord. (groep 7 en 8)
2.         Zorg dat dit geheim blijft. Alleen je leerkracht en
            ouders mogen het weten!
3.         Meld je ook altijd af als je klaar bent, zodat anderen
            niet in jouw mappen gaan werken.
4.         Sluit alles af en zet ook de monitor uit als je de computer uit zet. Ruim altijd alles netjes op!
5.         Surf op beveiligde websites. Gebruik de sociale media zoals je geleerd hebt. Cyberpesten doe je gewoon niet.
6.         Geef nooit je naam, adres en telefoonnummer op. Stuur geen foto van jezelf op. Maak geen afspraken via je
            computer.
7.         Vertel het je leerkracht of ouders als je iets vindt waarbij je je niet prettig voelt  
            ( e-mail, teksten of plaatjes).
8.         Stuur geen e-mails, behalve als dit voor schoolwerk is en je toestemming van de leerkracht hebt.
Zoeken