KOS


Alle ouders van leerlingen van onze school kunnen lid worden van de Katholieke Oudervereniging Stramproy (K. O. S). Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is men als ouder lid van de oudervereniging.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. Al dan niet in samenwerking met anderen worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals:Kerst, Sinterklaas, Carnaval, Pasen, Laatste Schooldag, Sportdag

Twee jaarlijks organiseert de oudervereniging samen de school de schoolreis.

Ook het overblijven wordt geregeld door de oudervereniging.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad.

KOS-leden:

Voorzitter: Jenny Verheijen

Secretaris/penningmeester: Gabry van Gemert

KOS-leden:
      Helmie Rietjens, Carla de Bakker,
                             Kelly Joosten, Anna Jacobs,
                      Monique Kisters, Nicole Strous.

                                   
 
Als oudervereniging willen we graag naar directie en medezeggenschapsraad laten merken wat leeft en speelt onder de ouders. Wij vinden het prettig als u één van bovenstaande personen aanspreekt als er vragen of verbeterpunten zijn.
De oudervereniging
 
Zoeken